Κίλπε, Όσβαλντ

Κίλπε, Όσβαλντ
(Oswald Külpe, 1862 – 1915). Γερμανός ψυχολόγος και φιλόσοφος. Ήταν ο κυριότερος εκπρόσωπος της σχολής του κριτικού ρεαλισμού ή νεορεαλισμού. Διετέλεσε βοηθός στο ψυχολογικό εργαστήριο του Βουντ (1887-94) και αργότερα διορίστηκε καθηγητής της φιλοσοφίας στο Βίρτσμπουργκ (1894). Η φιλοσοφία του Κ. είχε αντικείμενο την πειραματική ανάλυση των διανοητικών και βουλητικών φαινομένων, τα οποία θεωρούσε αυθύπαρκτες εκδηλώσεις του ψυχικού κόσμου. Ο Κ. ήταν εξάλλου αντίθετος προς τον νεοκαντιανικό ιδεαλισμό, όπως και σε κάθε φυσιοκρατική θεωρία· μάλιστα, διακήρυττε την αναγκαιότητα της μεταφυσικής και τη στενή της σχέση με την ψυχολογία. Όντας επίσης αντίθετος στη βουλησιοκρατία (φιλοσοφική θεωρία που τονίζει το βουλητικό παράγοντα, δηλαδή τη σημασία της θέλησης με πολύ πλατιά έννοια) και στη νοησιαρχία (φιλοσοφική θεωρία που δίνει ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο της νόησης, παραγνωρίζοντας την αξία της βούλησης και του συναισθήματος), υποστήριζε ένα είδος ντεϊσμού (φιλοσοφικό ρεύμα που δέχεται την ύπαρξη ενός Υπέρτατου Όντος, χωρίς να αποδέχεται όμως συγχρόνως τα δόγματα και την Αποκάλυψη) ως αναγκαίο συμπλήρωμα της κοσμοθεωρίας των γνήσιων φιλοσόφων. Παραδεχόταν, όμως, ότι η αθεΐα δεν μπορεί να αντικρουστεί με λογικά επιχειρήματα. Ο Κ. διατύπωσε τις απόψεις του αυτές κυρίως στο έργο του Εισαγωγή στη φιλοσοφία. Ο Κ. έγραψε επίσης τα φιλοσοφικά έργα: Βάση της ψυχολογίας (1893), Η φιλοσοφία της σύγχρονης εποχής (1902), Η πραγματοποίηση (1912), Οι βάσεις της αισθητικής (1921) κ.ά.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”